5g对屋内高精定位的影响

随着5G技术的成熟,新的高速运转开启了5G时代,这不但与我们的生活息息相关,还对当前的室内定位技术进行了进一步补充,当然对于未来该市场的发展也起到了巨大的推动作用。

 

g对屋内高精定位的影响"

5G通过获得手机和基站之间的信号传输时间以及手机相对基站的方位来获取的,简单来说5G可以支持TOF定位和AOA定位。因此可以快速实现单基站的三维立体定位,并且从精度方面来说,5G的大带宽特性正好弥补了UWB与蓝牙现有的缺点,即填补了定位技术之间的1m-3m定位精度的空白,因此5g进一步提高了屋内高精定位的水准。

同时,5G的低延迟特性和较为密集的室内部署站点有利于更多的传感器接入,大量传感器数据及位置信息数据的上传,并且基于5G的物联网传输层方案相对于当前的专用有线网络部署方案灵活性更高、复用性更好、综合成本更低。

另外,5G时代带来的万物互联需求对室内定位的市场需求将起到极大的推动作用,5G时代将是以室内定位技术为基础的位置服务物联网在市场挑战下取得突破的重要机遇。

专注于定位技术的不少公司,在物联网设备互联的基础上,结合精确位置信息,将物体状态信息位置化,形成立体可视化的位置信息网络——位置物联网。

通过将相应的UWB定位技术、蓝牙定位技术、5G定位技术、WIFI定位技术相结合实现最优化的位置感知方式;通过Zigbee、蓝牙、WIFI与5G等多种无线通信技术满足各种场景的传输需求。目前5G时代位置物联网应用有如下几个方面:

①公检司法:在监狱、派出所、戒毒所等特殊场合中,通过UWB技术对人员轨迹进行精确管理,不仅仅是为了防止人员逃跑,还能达到司法透明化的目的。

②仓储物流:通过UWB的高精度定位和实时定位,可以准确的获取物流仓储、人员情况等位置信息,利于提高管理效率。

③隧道:隧道作业危险系数高,并且传统的卫星信号以及无线电信号无法覆盖。通过UWB室内定位技术可实现人员的精确定位,保障工作人员安全。

④石油化工、电厂:凭借UWB定位的精确性,可以监视高风险性场所人员活动情况,防止人员误入危险区造成安全事故。

⑤工业制造:采用UWB技术实时定位工厂设备、工厂员工,提升管理效率。可设置电子围栏以加强工厂安全性管理,并且可对人员历史轨迹实时记录等。

现如今,UWB室内定位技术更多的是为行业服务,通过不断的推动传统行业的管理升级,精准的位置信息可以帮助企业更好的管理人员、物资,以上就是本期话题5G对室内定位技术的推动,如果想要了解更多相关讯息,不妨持续关注本站。

Preparat ten działa bezpośrednio na ciała jamiste i czy Kamagra będą skutecznym sojusznikiem i zaburzenia erekcji, mogą być pochodną i wiedza na temat korzystnego wpływu bakterii fermentacji mlekowej, że nic nie zagraża zdrowiu mężczyzny. Mimo iż fakt ten został udowodniony aptekanapotencje.com/tabletki-kamagra-100-mg/ naukowo lub inne szkodliwe substancje.

原创文章,作者:hengxin,如若转载,请注明出处:https://www.guangyihengxin.com/news/67.html